Dry needling (myofasciale therapie)


dryNeedlingSmall

Dit is een evidence-based methode voor kinesitherapeuten waarmee triggerpoints in de spier, verantwoordelijk voor lokale en uitstralingspijn, worden aangeprikt met een fijn naaldje, waardoor deze blijvend ontspannen reageren.

Triggerpoint

 • een kleine zone van verkrampte spiercellen met typische karakteristieken :
  • lokale pijn met uitstralingspijn, en dit vaak ’s nachtsof bij het ontwaken, na langdurig zitten
  • het betrokken gewricht kent stijfheid, bewegingsbeperking, krachtsverlies
 • oorzaken:
  • na (kleine) letsels, operaties
  • overbelasting en repetitieve bewegingen (werkgebonden)
  • slaaphouding
  • soms stress-gebonden
 • Onderdeel van de totaalbehandeling
 • kwalitatieve opleiding vereist
 • lokale spierbehandeling (geen acupunctuur)

Lees meer in dit artikel, verschenen in Het Nieuwsblad: Eén prik en je voelt niets meer (PDF)

Meer info:  www.dryneedling.nl