Mc Kenzie Therapie


Dit is een ‘hands-off” oefentherapie voor rugklachten die

  • geen intensieve behandeling mogen ondergaan (bv instabiele discushernia) of geen therapie effect kennen
  • aspecifiek zijn qua oorzaak
  • scheefsstand van rug, bekken vertonen
  • vaak thuis moeten worden getraind

Na het onderzoek worden specifieke oefeningen aangeleerd.

Tevens krijgt u een oefenschema voor thuisoefeningen.

Wanneer deze oefeningen voldoende effect hebben wordt uw schema aangevuld en/of aangepast, met als uiteindelijk doel

  • therapie-onafhankelijk uw klachten zélf aan te pakken
  • verbeteren van mobiliteit
  • verminderen van uw pijn
  • klachten preventief te trainen : vermijden van terugval

meer info : www.mckenzie.nl